Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 04/07/2017 , Ημερομηνία Λήξης: 18/07/2017

 

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 20/07/2016 , Ημερομηνία Λήξης: 14/09/2016

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία: 13/07/2016 , Ημερομηνία Λήξης: 31/07/2016

 

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 22/02/2016 , Ημερομηνία Λήξης: 12/03/2016

 

«ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ »

Ημερομηνία: 20/01/2016, Ημερομηνία Λήξης: 31/01/2016

 

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την υλοποίηση του Υποέργου 2  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ »

Ημερομηνία: 02/03/2015 , Ημερομηνία Λήξης: 17/03/2015

 

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την υλοποίηση του Υποέργου 3 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

Ημερομηνία: 02/03/2015 , Ημερομηνία Λήξης: 17/03/2015

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ »

Ημερομηνία: 13/02/2015 , Ημερομηνία Λήξης: 27/02/2015

 

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ 22-2-2016

Ημερομηνία: 22/02/2015 , Ημερομηνία Λήξης: 12/03/2015