Απάντηση ΑΝΑΣΑς στην από 17/5/2019 επερώτηση των κ.κ. Πάνου Καμμένου, Κων/νου Κατσίκη, Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά & Αριστείδη Φωκά στη Βουλή των Ελλήνων

Αξιότιμοι όλοι,

Με αφορμή την κατάθεση επερώτησης του κ. Καμμένου και βουλευτών του κόμματός του, στην Βουλή των Ελλήνων την 17η/5/2019 προς τον Υπουργό Τουρισμού, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη συνεργάτιδα, συνιδρύτρια και συνοδοιπόρο όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας και προσφοράς της ΑΝΑΣΑς, κ. Αγγελική Χονδροματίδου, θα ήθελα να σημειώσω τα ακόλουθα.

Η κυρία Αγγελική Χονδροματίδου, από τη θέση της Γενικής Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΣΑς, προσφέρει, επί 12 χρόνια, εθελοντικά, όπως κάθε μέλος του ΔΣ, στο έργο της ΑΝΑΣΑς. Η εθελοντική προσφορά των μελών μας και η αγάπη όσων μετέχουμε στην ΑΝΑΣΑ για τη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στο πολύ σοβαρό θέμα των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, αποτελεί την κινητήριο δύναμη της προσφοράς της ΑΝΑΣΑς.

Ο κ. Καμμένος και οι βουλευτές του κόμματός του, αναφέρθηκαν στην επερώτησή τους, στη χρηματοδότηση της ΑΝΑΣΑς με το ποσό των 550.000 € από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για το οποίο, όπως χαρακτηριστικά διατύπωσαν, «ουδείς γνωρίζει που έχει διατεθεί». Τόσο εγώ, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και τα μέλη του ΔΣ, απαντάμε με στοιχεία.

Η ΑΝΑΣΑ, η πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρία στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2007 με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ανθρώπων που πάσχουν από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (Ψυχογενής Ανορεξία, Ψυχογενής Βουλιμία, Επεισοδιακή Πολυφαγία). Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής είναι σύνθετες, ψυχογενείς ασθένειες, που δυστυχώς αγγίζουν ένα μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων, κυρίως παιδιά & εφήβους, με σοβαρές συνέπειες στη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Το 2008 ιδρύθηκε το Κέντρο Ημέρας, με σκοπό την παροχή δωρεάν υπηρεσιών διάγνωσης, θεραπείας και συμβουλευτικής υποστήριξης στους πάσχοντες και τις οικογένειές τους, μέσω μίας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Έως σήμερα έχουν προσέλθει στο ΚΗ ΑΝΑΣΑ περισσότεροι από 3.000 ασθενείς, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 36.000 κλινικές συναντήσεις. Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 60 εκδηλώσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχολεία, πανεπιστήμια και συλλόγους γονέων και φοιτητών. Τέλος έχει παραχθεί σημαντικό επιστημονικό έργο μέσα από μελέτες και ανακοινώσεις των κλινικών συνεργατών του ΚΗ σε Πανελλήνια Ιατρικά & Ψυχιατρικά Συνέδρια. Το ΚΗ χρηματοδοτείται, εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας.  

Το Κέντρο Ημέρας της ΑΝΑΣΑς καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί δομή εξειδικευμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής στη χώρα μας.

Η ΑΝΑΣΑ, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της και σε συνέχεια αιτημάτων από σχολεία όλης της χώρας, για υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών και καθηγητών, αποφάσισε την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με στόχο την υλοποίηση δράσεων για την ενημέρωση και την αφύπνιση του κοινού στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας τον Ιούλιο του 2012 (αρ. πρωτ. 2697-20/07/2012 Απόφαση Ένταξης), και η ΑΝΑΣΑ ως Ανάδοχος υλοποίησε το Έργο με τα παρακάτω βασικά στοιχεία:

  • Τίτλος Έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ» και αποτελούνταν από 3 Υποέργα (χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού)
  • Φυσικό αντικείμενο: η ενημέρωση/αφύπνιση του πληθυσμού (μαθητές, έφηβοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, ιατρική κοινότητα, εμπλεκόμενοι φορείς) για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
  • Αρχικός Προϋπολογισμό: 550.000,00€

Τελικός Προϋπολογισμός: 251.748,00 € (βάσει της τελικής τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης του Υπουργείο Υγείας με αρ. πρωτ. 2299-11/9/2015)

  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 15/3/2013 έως 30/11/2015

Το Έργο είχε τα ακόλουθα 3 Υποέργα με τα αντίστοιχα παραδοτέα τους:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Διοίκηση του έργου, συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, μελέτη πάνω στις θεραπευτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής και Διοργάνωση 2ήμερου Πανελλαδικού Συνεδρίου/Ημερίδων

Παραδοτέα: Εκπονήθηκαν α) ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Α’ & Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη για τους μαθητές τους, β) ειδική επιστημονική μελέτη πάνω στις θεραπευτικές οδηγίες για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, γ) 2 εκπαιδευτικές ημερίδες σε Αθήνα & Θεσ/νίκη για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό, ε) 2ήμερο Πανελλαδικό Φόρουμ για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, με διεθνή συμμετοχή.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής παρουσίας και ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης

Παραδοτέα: α) Δημιουργήθηκε το Portal του Έργου στο οποίο αναρτήθηκαν πληροφορίες για το έργο και τον Φορέα, άρθρα-μελέτες-χρήσιμο υλικό για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, ειδικό υλικό για τα κοινά των εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, επιστημονικής κοινότητας, ευρέως κοινού, παραδοτέα του έργου, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, φωτογραφικό υλικό και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, β) δημιουργία και παρουσίαση του έργου στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, youtube), γ) δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου μέσω web εφαρμογών.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Παραγωγή υλικού για την προβολή του έργου

Παραδοτέα: α) Παρήχθη όλο το έντυπο υλικό του Έργου (έντυπα, αφίσες, προσκλήσεις, φάκελοι), β) δημιουργήθηκαν 2 ενημερωτικά video (infomercials) τα οποία προβλήθηκαν από 9 τηλεοπτικούς σταθμούς, γ) δημιουργήθηκαν 2 ραδιοφωνικά μηνύματα για την αφύπνιση του κοινού και 1 μήνυμα για την προβολή του Φόρουμ, τα οποία προβλήθηκαν από 6 ραδιοφωνικούς σταθμούς, δ) έγιναν 2 καταχωρίσεις για την αφύπνιση/ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και για το Φόρουμ, ε) διεξαγωγή Συνέντευξης Τύπου για την προβολή του έργου και του Φόρουμ, ζ) σχεδιασμός προγράμματος δημοσιότητας και η) απολογισμός δημοσιότητας.

Τέλος, σε συνέχεια της ορθής εκτέλεσης του Έργου, βάσει του διαχειριστικού πλαισίου του ΕΣΠΑ και των ελέγχων του Υπουργείου Υγείας, εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 708-10/03/2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας για την Ολοκλήρωση του Έργου, με την οποία επιβεβαιώθηκε η καλή εκτέλεση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου σε ποσοστό 100%, με συνολική δημόσια δαπάνη 250.959,66 €.

Μετά από 12 χρόνια συνεχούς, σημαντικού, υποδειγματικού και αναγνωρισμένου -σε πανελλήνιο και ευρωπαϊκό επίπεδο- κοινωνικού και επιστημονικού έργου που έχει σχεδιάσει και προσφέρει η ΜΚΟ ΑΝΑΣΑ, ως πρόεδρος και νόμιμη εκπρόσωπός της, αλλά και ως πολίτης μιας χώρας όπου οι έννοιες «υγεία» και «πρόνοια» είναι διαχρονικά κρίσιμες έννοιες για την ελληνική κοινωνία, ΔΕΝ επιτρέπω σε κανέναν, από όποια θέση κι αν βρίσκεται και για οποιονδήποτε λόγο, να εξαπολύει μομφές και ανυπόστατες κατηγορίες εις βάρος της!

Τόσο εγώ, όσο και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, από την πρώτη μέρα της ίδρυσης της ΑΝΑΣΑΣ, εργαζόμαστε αφιλοκερδώς, με πολλή αγάπη και απόλυτη διαφάνεια, στο υστέρημα του χρόνου και της ενέργειάς μας, έχοντας ως μοναδικό κίνητρο την ανακούφιση του πάσχοντος πληθυσμού των Ελλήνων από τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής!

Και ναι, υπάρχουν και αμιγώς αλτρουιστικά κίνητρα στις μέρες μας! Σπάνια, αλλά συμβαίνει… ευτυχώς!

Στο εξής, λοιπόν, οποιοσδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει έναν φορέα σαν την ΜΚΟ ΑΝΑΣΑ, για να βλάψει -ατυχώς- την πολιτική εικόνα συνεργατών της, θα συνιστούσα να το ξανασκεφτεί και να το ψάξει καλύτερα.

 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεωργία (Ζέτα) Δούκα

*Για να διαβάσετε την επερώτηση του κ. Καμμένου κάντε “κλικ” εδώ ενώ μπορείτε να κατεβάσετε και την επίσημη απάντηση της ΜΚΟ ΑΝΑΣΑς κάνοντας αντίστοιχα”κλικ” εδώ.