Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως Ψυχολόγου με συστημική-οικογενειακή εκπαίδευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 

με συστημική-οικογενειακή εκπαίδευση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών

3η Ιουλίου 2020 στις 17:00.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 11.06