Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως Παθολόγου 09/01/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 14η Φεβρουαρίου 2020 στις 17:00.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ