Το κέντρο ημέρας

kentroimerasTo Κέντρο Ημέρας ΑΝΑΣΑ, αποτελεί την πρώτη μάχιμη προσπάθεια της ΑΝΑΣΑ για παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, στους πάσχοντες από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (Ψυχογενής Ανορεξία, Ψυχογενής Βουλιμία, Επεισοδιακή Πολυφαγία). Είναι το πρώτο και μοναδικό, στη χώρα μας, νοσοκομείο ημέρας εξειδικευμένο στις διατροφικές διαταραχές που παρέχει δωρεάν, υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και συμβουλευτικής υποστήριξης των πασχόντων και των οικογενειών τους.

Εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο 2008, όταν ένα χρόνο μετά την ίδρυση της ΑΝΑΣΑ τα αιτήματα για θεραπεία και βοήθεια από ασθενείς και τις οικογένειές τους ήταν τόσα πολλά που επαναπροσδιορίστηκαν οι στόχοι του φορέα και τέθηκε ως επείγουσα προτεραιότητα η ίδρυση μιας δομής για τη θεραπεία των ασθενών.

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί σαν πολυδύναμη μονάδα ημερήσιας φροντίδας και πολυδιάστατης θεραπείας των ασθενών με Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, ως εξωτερικό ιατρείο πρωτίστως, με σκοπό τη διάγνωση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση, την κοινωνική ένταξη ή επανένταξη και λειτουργική αυτονόμηση των μελών και παράλληλα την στήριξη των οικογενειών τους.

Η αρχή της διεπιστημονικότητας αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων του Κέντρου Ημέρας, καθώς η πολυπλοκότητα των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής καθιστά τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση σχεδόν αδύνατη, χωρίς τη συνεργασία επαγγελματιών υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων.  Στο Κέντρο μας η θεραπευτική ομάδα αποτελείται από: ψυχιάτρους, παιδο-ψυχίατρο, γενικό ιατρό, ψυχολόγους και διατροφολόγο.

Το θεραπευτικό πλαίσιο περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία (ατομική, οικογενειακή, ομαδική,) φαρμακοθεραπεία, συμβουλευτική της οικογένειας, διαιτητική συμβουλευτική, ψυχοεκπαίδευση. Οι στόχοι του Κέντρου Ημέρας είναι:

  • Η αξιοποίηση των επιδημιολογικών δεδομένων για τη χάραξη πολιτικών για την αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής.
  • Η απόκτηση νέων γνώσεων για την ελληνική πραγματικότητα και η βελτίωση των θεραπευτικών παρεμβάσεων.
  • Η διεξαγωγή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς).
  • Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ειδικούς ψυχικής υγείας σε θέματα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής.

Το κόστος λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας και οι αμοιβές των γιατρών, χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Ημέρας ΑΝΑΣΑ επιχορηγείται με βάση το επίσημο σύστημα παρακολούθησης και οικονομικού ελέγχου που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας για τις δομές ψυχικής υγείας που εποπτεύει, το οποίο στηρίζεται στον αριθμό ωφελούμενων. Διευκρινίζεται ότι η δράση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εθελοντική και η ομάδα διοίκησης της ΑΝΑΣΑ δεν αμείβεται.