Μαθητές της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένιος Ντελακρουά» επισκέφθηκαν το Κ.Η. «ΑΝΑΣΑ» στα πλαίσια του project «Διατροφικές Συνήθειες & Εθισμοί».