Όροι Χρήσης

Ποιοι είμαστε:

«ΑΝΑΣΑ -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ»,

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

με αριθμό Καταχώρησης ΓΕΜΗ 124787401000,

Έδρα: Λ. Συγγρού 36-38 Αθήνα ΤΚ 11742

Τηλ.: 210-9234904

Fax: 210-9234907

E-mail: [email protected]

Ο δικτυακός τόπος (εφεξής ΔT)  www.anasa.com.gr ανήκει στην «ΑΝΑΣΑ», έχει καταχωρηθεί ως όνομα χώρου (domain name), η δε χρήση του υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ΔT αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους. Άλλως εφόσον δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου.

Επειδή οι παρόντες όροι μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σας παρακαλούμε να τους ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η συνεχής χρήση σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

 

 

Περιεχόμενα

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Περιορισμός ευθύνης της ΑΝΑΣΑς – Δήλωση αποποίησης

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.anasa.com.gr  το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «ΑΝΑΣΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ  ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Η ΑΝΑΣΑ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού εκτός των ενδεχόμενων εξαιρέσεων που αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Το περιεχόμενο διατίθεται σε εσάς που μας επισκέπτεστε για προσωπική σας χρήση. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια από την «ΑΝΑΣΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» ως ιδιοκτήτη, ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ΔΤ, καθώς και αν επιθυμείτε να προβείτε σε αναπαραγωγή του περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας υπόκειται στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει η ΑΝΑΣΑ με τη σχετική Δήλωση Ιδιωτικότητας, μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Στον παρόντα δικτυακό τόπο έχουμε περιλάβει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

 

Περιορισμός ευθύνης της ΑΝΑΣΑς– Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου (ΔΤ) διατίθεται «ως έχει» και η «ΑΝΑΣΑ» δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η «ΑΝΑΣΑ», υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ΔΤ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Η «ΑΝΑΣΑ» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ούτε ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.

Η «ΑΝΑΣΑ» δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός ιστότοπος www.anasa.com.gr  ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η «ΑΝΑΣΑ».

 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων links)

Ο δικτυακός μας τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων, μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την «ΑΝΑΣΑ», και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τα μέσα προστασίας απορρήτου και την ακρίβεια των υλικών/εφαρμογών που υπάρχουν σε αυτούς.

Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήστε κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεστε ότι το πράττετε με δική σας ευθύνη.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΑΝΑΣΑς ως ιδιοκτήτη και διαχειριστή του δικτυακού τόπου www.anasa.com.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά, ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου www.anasa.com.gr    από τον επισκέπτη ή χρήστη εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Τελευταία ενημέρωση Όρων Χρήσης: Σεπτέμβριος 2018