ΠΑΡΑΤΑΣΗ!! – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 18η Φεβρουαρίου 2020 στις 16:00 (αντί της 14ης Φεβρουαρίου όπως είχε αρχικά προκηρυχθεί.)

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ – παράταση