Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών 20/01/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ

 ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 31η Ιανουαρίου 2016.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ