ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 13/2/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Συντονιστή/Επικοινωνιολόγου, Ψυχολόγου, Ψυχιάτρου και Διατροφολόγου)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 27η Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ