Πρόγραμμα Δράσεων και Ομιλιών 2018

Η ΑΝΑΣΑ, στα πλαίσια της προσπάθειας ενημέρωσης και καταπολέμησης των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ), πραγματοποιεί συχνά ομιλίες σε σχολεία και άλλους φορείς με στόχο την αφύπνιση του ευρέως κοινού για την ύπαρξη των νόσων αυτών αλλά και τις διαστάσεις του προβλήματος.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις δράσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2018