Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 2 Παιδοψυχιάτρων

Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, τις ΥΠΕ και τα Νοσοκομεία/κλινικές Covid 19, υλοποιεί πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών συνεπειών των νοσούντων με Covid 19, των οικείων τους και των ασθενών με χρόνιες παθήσεις, που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει γίνει διασύνδεση των κλινικών Covid 19 με εξειδικευμένες μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Η ΑΝΑΣΑ-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία υποστήριξης ατόμων που πάσχουν από Διατροφικές Διαταραχές, αποτελεί εξειδικευμένη Μονάδα Ψυχικής Υγείας και στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος προκηρύσσει δύο θέσεις Παιδοψυχιάτρων, με σύμβαση έργου, μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου με ημερομηνία ολοκλήρωσης του Προγράμματος την 30η/6/2021.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών

14η Μαρτίου 2021 στις 17:00.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ