Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως Γραμματέως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Κ.Η. ΑΝΑΣΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών

20η Απριλίου 2021 στις 17:00.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Προκήρυξη Γραμματεία ΚΗ ΑΝΑΣΑ