Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως Διαιτολόγου-Διατροφολόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 28η Σεπτεμβρίου 2021 στις 16:00.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ