Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως Συστημικού – Οικογενειακού Ψυχολόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 30η Απριλίου 2022 στις 17:00.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΥΣΤ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ