Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως Παθολόγου-Γενικού Ιατρού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ-ΓΕΝ ΙΑΤΡΟΥ