Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως Ψυχολόγου 17/05/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 31η Μαΐου 2018, στις 18:00.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ