Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως Ψυχιάτρου 04/07/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ

 ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 18η Ιουλίου 2017.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

 

Η θέση έχει καλυφθεί.

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας.