Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως Παθολόγου / Γενικού Ιατρού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 23η Νοεμβρίου 2021 στις 16:00.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ