Γενικά

“Ζωή είναι να μη ζεις μόνο για τον εαυτό σου”
Μένανδρος

Μαζί μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα
στον αγώνα κατά των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής!

Η αποστολή της ΑΝΑΣΑ βάσει των στόχων της είναι :

Α. Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής:

  • Η ενημέρωση και αφύπνιση του κοινού για την ύπαρξη και τις διαστάσεις του προβλήματος.
  • Η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενημέρωσης και στήριξης των ασθενών.
  • Η δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης στο ευρύ κοινό.
  • Η ενημέρωση και υποστήριξη των οικογενειών και του περιβάλλοντος των ασθενών (τους εκπαιδευτικούς, τους φίλους κ.λπ.).
  • Η διοργάνωση σχετικών επιστημονικών-εκπαιδευτικών συνεδρίων.

 

Β. Δωρεάν υποστήριξη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενών μέσω της δημιουργίας του πρώτου Κέντρου Ημέρας για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Ελλάδα.

Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Κέντρου Ημέρας ΑΝΑΣΑ, πέραν της κρατικής επιχορήγησης, και οι σκοποί ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού καθιστούν πολύτιμη την συμβολή του κάθε ενεργού πολίτη. Αν επιθυμείς να στηρίξεις το έργο της ΑΝΑΣΑ μπορείς να επιλέξεις να γίνεις Φίλος ή Δωρητής.