Στατιστικά Στοιχεία Κ.Η. ΑΝΑΣΑ 12/2021

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας του ΚΗ ΑΝΑΣΑ με ημερομηνία 12/2021.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗ AΝΑΣΑ 2021