Συμμετοχή στην εκδήλωση του ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 09/03/2009