Συμμετοχή των μελών της Διεπιστημονικής Ομάδας του Κέντρου Ημέρας «ΑΝΑΣΑ» στην Επιστημονική Ημερίδα, στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Ψυχικό Σύμπτωμα: Πρόληψη και Διαχείριση στην Κοινότητα», που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα