Ερωτηματολόγιο Ενηλίκων

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  Επιβεβαιώνω την ακρίβεια και την ορθότητα των ως άνω στοιχείων τα οποία συμπλήρωσα την και υπογράφω.


  Ονοματεπώνυμο Υπογραφή

  (Σημείωση: Το παρόν συμπληρωμένο έντυπο θα σας δοθεί για υπογραφή όταν επισκεφτείτε το ΚΗ ΑΝΑΣΑ στο 1ο ραντεβού σας)

  Η κλινική ομάδα του ΚΗ ΑΝΑΣΑ θα λάβει το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, θα το αξιολογήσει και η Γραμματεία του ΚΗ ΑΝΑΣΑ θα σάς καλέσει για να προγραμματίσετε το 1ο ραντεβού με ειδικό του Κέντρου μας.

  Ευχαριστούμε πολύ και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!