Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως Παιδοψυχιάτρου 20/07/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ

 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 14η Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ