Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ημερομηνία 22/03/2024 , Ημερομηνία Λήξης 09/04/2024

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία 27/10/2023 , Ημερομηνία Λήξης 19/11/2023

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία 04/05/2022 , Ημερομηνία Λήξης 06/06/2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία 06/04/2022 , Ημερομηνία Λήξης 30/04/2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία 28/02/2022 , Ημερομηνία Λήξης 28/03/2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία 10/12/2021 , Ημερομηνία Λήξης 14/01/2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία 03/12/2021 , Ημερομηνία Λήξης 18/01/2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 05/11/2021 , Ημερομηνία Λήξης: 30/11/2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 22/10/2021 , Ημερομηνία Λήξης: 23/11/2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία: 08/09/2021 , Ημερομηνία Λήξης: 28/09/2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία: 08/06/2021 , Ημερομηνία Λήξης: 28/06/2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

Ημερομηνία: 23/02/2021 , Ημερομηνία Λήξης: 14/03/2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία: 08/02/2021 , Ημερομηνία Λήξης: 22/02/2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

Ημερομηνία: 08/02/2021 , Ημερομηνία Λήξης: 22/02/2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία: 11/06/2020 , Ημερομηνία Λήξης: 03/07/2020


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία: 15/05/2020 , Ημερομηνία Λήξης: 09/06/2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 11/03/2020 , Ημερομηνία Λήξης: 30/04/2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία: 09/01/2020 , Ημερομηνία Λήξης: 14/02/2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία: 30/10/2019 , Ημερομηνία Λήξης: 22/11/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 24/10/2019 , Ημερομηνία Λήξης: 08/11/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 24/09/2019 , Ημερομηνία Λήξης: 31/10/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 24/09/2019 , Ημερομηνία Λήξης: 18/10/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία: 24/09/2019 , Ημερομηνία Λήξης: 11/10/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία: 10/06/2019 , Ημερομηνία Λήξης: 28/06/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία: 29/11/2018 , Ημερομηνία Λήξης: 28/12/2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 09/10/2018 , Ημερομηνία Λήξης: 19/10/2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία: 17/05/2018 , Ημερομηνία Λήξης: 31/05/2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 20/03/2018 , Ημερομηνία Λήξης: 20/04/2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 04/07/2017 , Ημερομηνία Λήξης: 18/07/2017

 

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 20/07/2016 , Ημερομηνία Λήξης: 14/09/2016

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία: 13/07/2016 , Ημερομηνία Λήξης: 31/07/2016

 

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 22/02/2016 , Ημερομηνία Λήξης: 12/03/2016

 

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ”

Ημερομηνία: 20/01/2016, Ημερομηνία Λήξης: 31/01/2016

 

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την υλοποίηση του Υποέργου 2  “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ”

Ημερομηνία: 02/03/2015 , Ημερομηνία Λήξης: 17/03/2015

 

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την υλοποίηση του Υποέργου 3 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

Ημερομηνία: 02/03/2015 , Ημερομηνία Λήξης: 17/03/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ”

Ημερομηνία: 13/02/2015 , Ημερομηνία Λήξης: 27/02/2015

 

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ 22-2-2016

Ημερομηνία: 22/02/2015 , Ημερομηνία Λήξης: 12/03/2015